Αρχική
Υποβολή έργων
Σας ευχαριστούμε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να εμπιστευτείτε το συγγραφικό σας έργο στον εκδοτικό μας οίκο.

Διαδικασία υποβολής έργων

Μπορείτε να αποστείλετε αντίγραφο του έργου σας (όχι το πρωτότυπο), δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο (hard copy), ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκης 3, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη.

Το υλικό που υποβάλλεται προς αξιολόγηση δεν επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του φακέλου σας, ενώ μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών θα ενημερωθείτε σχετικά με την απόφασή μας.

Το έργο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναγράφονται απαραιτήτως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, περίληψη του βιβλίου, καθώς επίσης κι ένα κείμενο στο οποίο θα μας εξηγείτε γιατί το έργο πρέπει να δημοσιευτεί.

Πνευματικά δικαιώματα

Το CND Publications σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων. Γι’ αυτό σας προτείνουμε να κατοχυρώσετε τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο σας σε συμβολαιογράφο ή όπου αλλού κρίνετε πρόσφορα.

Υπεύθυνος παραλαβής νέων προτάσεων

Μιχάλης Σέμογλου
E-mail: m.semoglou@cndpublications.com